Omaishoito

Omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen ja sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon ja muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Vanhusten omaishoidon tuen piiriin kuuluvat pääsääntöisesti yli 65-vuotiaat henkilöt ja alle 65-vuotiaat muistisairaat henkilöt. Omaishoidon tuen myöntämisen ja maksettavien omaishoidon tukipalkkioiden perusteena on hoidettavan hoidon sitovuus ja vaativuus.

Hakemuksia saa omaishoidon ohjaajalta, vanhuspalveluiden toimintayksiköistä ja netistä tulostamalla. Hakemukset palautetaan omaishoidon ohjaajalle. Omaishoidon ohjaaja tekee omaishoidon kokonaistilanteen selvittämiseksi jokaisen omaishoidon tukea hakeneen asiakkaan luo kotikäynnin.

Lisätietoja omaishoitoon liittyvistä asioista omaishoidon ohjaajalta.

Omaishoidon ohjaaja
p. 050 560 7776