Kotisairaala

Tiimiin kuuluu 3-5 sairaanhoitajaa, hoitokoordinaattorit sekä lääkärit.

Tavoitteena on hoidon mahdollistaminen asiakkaan omassa kodissa asiakkaan toive huomioiden.

Kotisairaalan turvin kotona voidaan hoitaa esimerkiksi:

  • Palliatiivinen hoito ja saattohoito
    *kivun hoito (esimerkiksi kipupumppu) ja muu oireenmukainen hoito
  • Infektioiden hoito, iv-antibioottitiputukset sekä im-antibioottipistokset
  • Veritiputukset
  • Suonensisäinen nesteytys
  • Sydämen vajaatoiminnan hoito

Kotisairaalassa hoidamme kaiken ikäisiä potilaita; omatoimisesti kotona asuvia, kotihoidon asiakkaita sekä palvelutalojen asukkaita. Omassa kodissa hoidon edellytyksenä on, että potilasta voidaan hoitaa kotona, ja potilas selviytyy hoitokäyntien väliajan joko itsenäisesti tai omaisten tuella. Yhteistyötä teemme myös ensihoidon kanssa – he voivat mahdollisuuksien mukaan käydä antamassa esimerkiksi suonensisäisen lääkityksen asiakkaan kotona. Akuuttihoidossa annettavat suonen– ja lihaksensisäiset lääkkeet sekä mm kipupumppu ovat asiakkaalle maksuttomia.

Asiakkaaksi tullaan useimmiten vastaanotolta/ensiavusta, jossa tehdään tutkimukset ja hoitosuunnitelma tai jatkohoitoon voidaan tulla myös oman sairaalan poliklinikalta/osastolta tai keskus/yliopistosairaalasta. Hoito kotiin järjestetään nopeasti, tarvittaessa saman tai seuraavan päivän aikana yhteydenotosta. Yhteydenotot kotisairaalan puhelimeen p. 040 752 1132.

Jatkohoidosta vastaa kotisairaalan lääkäri, saattohoidon vastuulääkäri Tiina Parkkinen / Titta Frantsila tai tarvittaessa ensiavun lääkäri.

Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa järjestetään hoitoneuvottelu, jossa yhdessä potilaan ja omaisten sekä lääkärin ja hoitajan kesken linjataan hoidon tavoitteet ja tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma.

Kotisairaalan tarjoaman sairaanhoidon lisäksi kotiin voidaan tarvittaessa järjestää apua perushoitoon kotihoidon toimesta tai tarvittavia apuvälineitä lainaan, mm. sairaalasänky. Hoitokoordinaattorit p. 040 568 2495 ja p. 0400 64 6211 järjestävät tarvittavia apuja ja avustavat mm. etuisuuksien hakemisessa.

Kotisairaalan sairaanhoitajat ovat joka päivä tavoitettavissa klo 8.00-21.00 p. 040 752 1132 Kotisairaala toimii myös iltaisin ja viikonloppuisin. Asiakas voi tarvittaessa saada käynnin myös öisin, yöpartio p. 040 524 2112 Jämsä ja 0400 542 139 Jämsänkoski.

Kotisairaalan vastaavana hoitajana toimii sh Marja Laurila.

Kotisairaalan maksut laskutetaan käyntikertojen mukaan (Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon vahvistettujen asiakasmaksujen mukaan):

  • Kertakäynti 12 €
  • Lääkärikäynti 18,90 €
  • Vuorokausi enintään 24 € (22.50€ 1.6.20 alkaen)

Kotisairaalan esitteen voit tulostaa tästä