Tiedote 1.2.22: Suolistosyövän seulonnat alkavat

Syöpäseulonnat ovat osa terveydenhuoltolain mukaista ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, joihin osallistuminen on seulottavalle vapaaehtoista ja maksutonta. Suolistosyövän seulontaohjelma lisättiin valtakunnalliseksi ohjelmaksi vuodesta 2022 lähtien.

Suolistosyöpä on yhteisnimitys paksu- ja peräsuolen syöville. Suolistosyöpä on suomalaisten kolmanneksi yleisin syöpä. Vuosittain siihen sairastuu yli 3000 henkilöä. Seulonnoilla eli joukkotarkastuksilla pyritään löytämään syöpä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin syövän hoitaminen on huomattavasti helpompaa ja hoitotulokset parempia.

Suolistosyövän seulontaa Suomessa koordinoi ja ohjeistaa Suomen Syöpärekisteri. Vuonna 2022 seulontaan kutsutaan kaikki 60, 62, 64, 66 ja 68-vuotiaat miehet ja naiset. Seulonta laajenee vähitellen tulevina vuosina niin, että lopulta seulontaan kutsutaan kahden vuoden välein kaikki 56–74-vuotiaat, koska suolistosyöpä on yleisin tässä ikäryhmässä.

Seulottaville henkilöille lähetään postitse Fimlab-laboratoriosta näytteenottosetti ohjeineen. Seulontaa varten tarvitaan vain yksi ulostenäyte, joka otetaan itse kotona ja lähetetään postitse laboratorioon tutkittavaksi. Seulontakutsun mukana on palautuskuori, jonka postimaksu on maksettu.

Näyte tutkitaan laboratoriossa. Siitä etsitään verta, jota ihmissilmin ei voi havaita. Vastaus tulee kotiin postitse noin kuukauden kuluessa. Jos tulos on normaali, seuraava kutsu tulee kahden vuoden kuluttua automaattisesti. Jos näytteestä löytyy verta, vastauskirjeessä on ohje yhteyden ottamisesta Jämsän Terveyden seulontahoitajaan. Seulontahoitajan kanssa sovitaan jatkotutkimuksista. Jatkotutkimus on yleensä suoliston tähystys eli kolonoskopia, jossa syy verenvuotoon selvitetään. Tähystystutkimus tehdään Jokilaakson sairaalan skopiayksikössä poliklinikalla. Jos jatkotutkimuksissa todetaan syöpä, järjestetään tarvittava kirurginen hoito.

Fimlab kutsuu seulottavat tasaisesti koko vuoden aikana, ensimmäiset kutsut lähetetään helmikuulla 2022, kutsu on odotettavissa ensin alkuvuodesta syntyneille kevään aikana.

Turvakieltoa hakeneet seulottavat eivät kuulu automaattisen kutsujärjestelmän piiriin, vaan he voivat halutessaan osallistua seulontaan olemalla henkilökohtaisesti yhteydessä Fimlabin asiakaspalveluun.

Lisätietoja
Syöpäjärjestöjen sivuilta Suolistosyövän seulonta
sekä www.fimlab.fi/suolistoseulonta, Fimlab asiakaspalvelu p. 03 311 74445 arkisin klo 8-16

Jämsän Terveys, Jokilaakson sairaala
Seulontahoitajat p. 040 145 5120, soittoaika keskiviikkoisin 12.30-15

Titta Frantsila
Johtava ylilääkäri
Jämsän Terveys